Below are Roman references to Iranian martial prowess during Sassanian times (224-651 AD).

==========================================================================

]ایرانیان ] خودستای، خشن و هول‌انگیزند، چه در نیک‌بختی و چه در شوربختی بیم خود را در دل دشمن جای می‌دهند…حقّاً که دلیر ترین اقوام روی زمین‌اند… مردمی دلیر و چالاک‌اند و همه‌ی سختی‌های روز جنگ‌ را تحمل‌ می‌کنند… ایرانیان از بزم‌های باشکوه و افراط در شراب چنان گریزان‌اند که گویی از طاعون می‌گریزند… »- آمیانوس مارسلینوس مورّخ و افسر رومی در ‌سده‌ی چهارم میلادی

English text coming soon]

Ammianus Marcellinus, Greco-Roman historian of the 4th century AD with battle experience against Iranian warriors.

==========================================================================

باید با حیرت و تحسین، دلیری و جسارت پارتیان را نگریست، آنها جسورانه با تکیه بر دلاوری و تهور خود بر دشمنان برتر خویش چیرگی یافتند و آنان را به زیر فرمان خویش گرفتند، حتی حکومت روم زمانی که اوج قدرت خود را می گذراند 3 بار با نیرومندترین سردارانش بر آنها تاخت و در هم شکست و در نتیجه دریافت که ایرانیان یگانه مردمانی‌اند که نه تنها با رومیان برابرند، بلکه فاتح رومی‌ها به‌شمار آیند…

– ژوستن

[English text coming soon]

Justin

==========================================================================