جیرفت زادگاهی از تمدن جهان

The video below outlines the anciient civilizational legacy of Jiroft in Iran. The notion that only ancient Mesopotamia is the sole “Crade of Civilization” is now seriously challenged by the findings at Jiroft. Old assumptions such as when writing was invented, the origin of many myths, etc. now need to revisited. It is now clear that pre-Achaemenid Iran is indeed one of the most ancient foci of world civilizations. Below are two videos of the archaeology of Jiroft.

Iranian readers are also invited to read the Persian-narrated video and commentary after the English-language videos by an anonymous person on the internet.

Jiroft Archaeology – Part 1


Jiroft Archaeology – Part 2

جیرفت زادگاهی از تمدن جهان

======================================================

خط، شهر و دولت، سه عنصر و پایه‌ی تمدن هستند که در کنار رودهای نیل، دجله و فرات پدید آمدند. شکل گیری این سه عنصر در کنار این سه رود برای تمامی دانشمندان امری بدیهی بود اما امروزدیگر اطمینانی به شکل گیری این سه عنصر اصلی تمدن در کنار این سه رود نیست. در اوائل قرن بیستم، با کشف فرهنگ در دره‌ی ایندوس (بین مرز هند و پاکستان) که تمامی اسرار آن نیز تا به حال کشف نگشته، این اطمینان مشوش شده بود، با کشف ثروتهای باستان شناسی هلیل رود و جیرفت، این اطمینان بیشتر متزلزل شده است. هلیل رود رقیب و هم تراز بین النهرین شده است. تمام یافته‌های هلیل رود از این سخن می‌گویند که: بقایای شهری بنام آراتا هستند، شهری افسانه ای که اولین متون یافت شده در بین النهرین نیزشکوه و جلال آنرا توصیف کرده اند و تا به حال باستان شناسان موفق نشده بودند آنرا با اطمینان شناسائی کنند. کشفیاتی به مانند هلیل رود و با این وسعت شاید قرنی یک بار صورت بگیرد. تازه اگر قرنی با اقبال باشد. اکثر متخصصان تمدن باستان شرق متفق‌القولند که: یک قبل و یک بعد از جیرفت وجود دارد که در حوالی آن، شهر اموات ونیز بقایای شهری دیگر با قدمت ۵٠٠٠ ساله کشف گردیده است. صحبت از یک قریه یا ده نیست. هلیل رود در عصر طلایی‌ خود، شهری به‌ وسعت چند کیلومتر مربع بوده که قدمت آن به ٢۵٠٠ سال قبل از میلاد می‌رسد. از نظرمقامات ایرانی، کشف این مرکز تمدنی و هنری‌ ناشناخته که ۵٠٠٠ سال قدمت دارد، از اهمیت بالائی برخوردار است. برای تمامی کسانی که به میراث فرهنگی و باستان‌شناسی توجه دارند ، جیرفت اَولویت اول را پیدا کرده است. کشفی به این مهمی ناشی از چند واقعه‌ی کوچک بود. هشیاری گمرک ایران و نیز این که: در اوائل سالهای ٢٠٠٠، عتیقه های فراوانی از دوره برنز، بازارهای هنری اروپا، آسیا و امریکا پر کرد. گلدانهای کلوریت (سنگی تیره و نرم که آسان صیقلی و صاف میشوند)، مجسمه‌های کوچک که بعضی از آنها با سنگ‌های لاجورد زینت شده اند، برنزها و سرامیک‌هایی که به اشکال نادر و با ظرافتی بالا تزیین شده اند و به مبلغ ٣٠٠٠٠٠ یورو به‌فروش می‌رسیدند. پیکره نگاری(ایکونو گرافی) آن‌ها اصیل است اما نه کاملا ناشناخته. اریک فواش، باستان شناس دانشگاه پاریس می گوید: “عتیقه‌های مشابه، از خاک بیرون‌آورده‌شده‌بود ؛اما به تعداد خیلی محدود. ما نمی‌دانستیم از کجا می‌آیند و هیچ تصوری از مرکز تولید آن‌ها نداشتیم. برای رفعِ شک در این باره، می‌بایستی سرچشمه‌ی این عتیقه‌ها را پیدا می کردیم. امروزه این عتیقه‌ها به‌صورت گسترده ای توسط دزدان پخش می‌شود؛ غارتگرانی که برمحققان نیز پیش‌دستی‌کرده‌اند. گمرک ایران سرنخی را پیدا کرد و با پی گیری‌های متعدد به استان کرمان رسید. در دره‌ی هلیل رود، در سال ٢٠٠١، پنج گورستان متعلق به ٣٠٠٠ سال قبل از میلاد، پیدا شد که یا از بین رفته و یا سرقت شده بودند.