امیرمهدی بدیع از زبان انتشارات پایوت

Below is a biography of Amir Mehdi Badi in Persian. he wrote many publicatiosn which challenged Eurocentrist views of iran in ancient history, especially in relation to anciet Greece and the Greco-Persian wars.

 

====================================================================

 

Amir Mehdi Badi whose writings have done much to challenge the Eurocentrist .version of Classical history  

امیرمهدی بدیع که به خانواده ای بسیار قدیمی و اصیل ایرانی تعلق داد، پس از تحصیلات دانشگاهی در لوزان، زوریخ و پاریس در سوئیس رحل اقامت افکنده و به طور کامل خود را وقف کارهایی در مقام مورخ و فیلسوف کرده است. فرهنگ ادبی، فلسفی و غعلمی اش عضیم است؛ با کمال استادی، زبانهای قدیمی و جدید را که اصل ماجرای روحانیت بشریت از اقیانوس اطلس تا سند به آنها بیان شده است، می شنا…سد. کافی ست انسان یکی از کتابهایش را بخواند تا متوجه شود که او نقل از کمترین منبع دست دوم را بر خود منع می کند و این توقعی ست که در روزگار ما به امری نادل بدل شده. این وسواس علمی همراه با اقدامی عقلانی و به یک اندازه تهور آمیز، نافذ به اثرش ارزش و اصالتی استنثایی می دهد.

امیرمهدی بدیع که زندگی گوشیه گیرانه ای دارد، در قبال تمام داوری های ملت های اروپایی و نیز داوری های کشور خودش، استقلال از خود نشان می دهد، ولی از اعماق وجود به میراث معنوی دیار اجدادی اش و نیز به ارزش هایی که در فرهنگ غذرب کشف کرده دلبستگی دارد.

ناشر توجه خوانندگان با فرهنگ را به این اثر که صبورانه، طی سال ها، در عالم نپذیرفتن هرگونه تبلیغ پدید آمده جلب می کند، زیرا وقت آنست که این اثر شناخته شود و خوانندگان بافرهنگ که بدون شک در این دوران شمارشان خیلی نیست و کتاب هایی را که در خلاف جهت حرکت می کنند پیشاپیش مطرود نمی شمارند، برای آن ارزش واقعی اش را قائل شوند.

انتشارات پایوت، لوزان

ترجمه قاسم صنعوی

 

زمانیکه در ایران همه گروهها و احزاب و دسته جات اعم از راستی و چپی و کمونیست و توده ای و ملی-مذهبی سرگرم تدارک یک قیام همه جانبه علیه شاه ایران بودند و در مقطعی که ناسیونالیسم به شکلی گسترده توسط حزب توده و اسلامگریان مورد اهانت و هتاکی قرار میگرفت، مردی در آنسوی آبهای مدیترانه درد دیگری داشت…

آری…درست در زمانی که تاریخ ایران باستان به شکلی گسترده و همه جانبه از منبرهای مساجد تا حسینیه ارشاد مور…د هجوم قرار گرفته بود و مردم در خیابانها خواهان تغییر نام خیابان کوروش به علی شریعتی بودند و از سویی دیگر قاضی دادگاه انقلاب حکم به تخریب تخت جمشید صادر کرده بود، امیرمهدی بدیع درست بر خلاف جهت گام برداشت تا ثابت کند که تاریخ و تمدن ایران زمین به رغم همه تندوری ها و تبلیغات منفی انقلابیون دو آتشه هنوز زنده است و نفس می کشد…

 

Dr. Badi’s massive work: Greeks and Barbarians which has essentially demonstrated logical inconsistencies and contradictions in certain ancient sources regarding Persia, notably the works of Herodotus.

اما به راستی چه اتفاقی افتاده بود که بدیع حاضر شد تمام زندگی خود را وقف چنین کاری کند ؟ آیا او با تدریس در دانشگاهها نمی توانست به زندگی آرام و بی دغدغه خود ادامه دهد ؟ بی تردید او می توانست همچون بسیاری از ایرانیان زندگی بی دردسر و مرفه خود را در دیار غربت داشته باشد…اما او راهی را برگزید که از همه دشوارتر و پر خطر تر بود. آیا او میدانست که در حال گام گذاشتن در چه مسیر دشوار و ناهمواری ست ؟ بله او میدانست و با آگاهی کامل پا به این مسیر پر پیچ و خم گذاشت. به عبارت دیگر او میخواست از تاریخ ملتی دفاع کند که از یک سو خود آن ملت خواهان نابودی اش بود و از سوی دیگر دهها و صدها دانشمند و نظریه پرداز بزرگ غربی سوی رقیب سرسخت آن بودند. اما او بدون کوچک ترین چشمداشتی از اشخاص و گروههای ایرانی یا خارجی کار خود را آغاز کرد.

روشی که بدیع در کار خود پیش گرفت، روشی منحصر به فرد و شگفت انگیز بود. او در گزینش منابع از آنهایی بهره می گیرد که کاملا مورد قبول غربی ها بود. مثل تواریخ هرودوت، جنگهای پلوپونز توسیدید، کوروش نامه گزنفون، کتابخانه تاریخی دیودور و دیگر کتابهای کلاسیک عصر باستان. به خصوص تواریخ یگانه منبعی ست که در 6 جلد نخستین کتاب بیش از همه به چشم می خورد. بنابراین خواننده این کتاب می بایست پیش از خواندن این کتاب ابتدا نگاهی به منابع کلاسیک عصر باستان بیندازد و پس از آشنایی و تسلط نسبی بر آنها، به سراغ یونانیان و بربرها برود.

 

منبع: فیسبوک مرحوم دکتر امیر مهدی بدیع