Below is an account (in Persian) of the prowess, tactics and fighting methods of Sassanian troops by Procopius. Note that procopius notes that Roman troops feared Sassanian Iranian troops.

======================================================================

پروکوپیوس:

سرباز ايرانی بدون تصميم فرمانده خود محال است دست به عقب نشينی و فرار بزند.

ايرانيان تلاش می كنند كه ميدان جنگ را گسترده كنند. آنان پيادگان را در دسته

های كوچک در سنگرها مستقر می كنند و سواران نيز در دسته های كوچک و متعدد می

كوشند كه سرباز طرف ديگر را به كمين گاه پيادگان بكشانند و در دست آنان رها

سازند . روميان از اين تاكيتيک بيزارند و اصولا از ميدان جنگ كه گستردگی زياد

داشته باشد واهمه دارند.

سپاهیان رومی از اسم ایرانی ها بی اندازه بیم داشتند.

پروکوپیوس مورخ رومی در یادداشتهای روزانه خود در تاریخ ۱۳ بهمن ماه سال ۶۹ شمسی

قبل از هجرت میگوید :در این روز نسخه اصلی تاریخ جنگهایم را به امپراتور دادم و

او پس از مرور کوتاهی بر آن گفت:هرچند به سود ما رومیان نیست اما جا داشت می

نوشتی ژوستی نین امپراطور روم عقیده دارد که در خون سربازان ایرانی ماده

اختصاصی وجود دارد که باعث می شود ترس نداشته باشند بی باک و مغرور باشند و

تسلیم نشوند.در هنگام اسارت در برابر فاتح زانو نزنند و عجز و لابه نکنند . با

زور نمی شود اسير ايرانی را به بيگاری وادار كرد و يا با شكنجه غرور و شخصيتش

را شكست. من نمی دانم که ایران چه آبی دارد که بذر نهایت میهن دوستی را در جان

مردمش پرورش میدهد ..