Below is an eye-witness account of a person who witnessed a soccer game between Tabriz’s “Traxtor” soccer team against another Iranian team, the “Persepolis”. Among the racist chants by the pan-Turk activists in the stadium was “فارس بیشرف

[honor-less Persian]. The original report appeared in the –ایران بوم-Iran-Boom site under an article penned on December 9, 2010 entitled ” مشاهدات یک هموطن در بازی تراکتور پرسپولیس” [The observation/eye-witness account of a fellow countryman regarding the soccer game between Traxtor and persepolis in Tabriz ].
  
==================================================================

 بنا به ضرورت شغلی در تبریز هستم و  به اصرار یکی از دوستان برای  تماشای بازی پرسپولیس و تراکتور  رفتیم ورزشگاه  که ای کاش نمیرفتم

ما ساعت 12 رسیدیم و تقریبا” همه جا  پر بود

از ساعت 12 تا اخر بازی فقط فحش بود و فحش

از فارس بیشرف گرفته تا دایی بی شرف و کور شود چشم دشمنان آذربایجان ( حالا دشمن اذربایجان چه کسانی هستند خودشان میدانند !!! ) و فحش های ناموسی که به دایی و بازیکنان پرسپولیس و مردم غیر تورک  ایران میدادند

در بین نیمه یکصدا شعار پرسپولیس محبوب افغانستان را در چند بار پیاپی بصورت گروهی تکرار کردند

از ابتدای بازی با شعار فدراسیون ایران دشمن اذربایجان و وای به حالت داور اگر تراکتور نبرد  فشار روانی کافی را بر سر داور آوردند به نحوی که در همان نیمه اول سر پرسپولیس را بریدند  کمک داور در چند مورد به اشتباه آفساید اعلام کرد و حرکت کاملا” خنثی و بیرون محوطه را پنالتی گرفت و زدن دو پای رضایی را هیچی نگرفت

 متاسفانه جو ورزشگاه بقدری ضد ملی بود که مهاجم عراقی نیز جرات پیدا کرده بود فحاشی کند  و وقتی که داور او را می خواست بیرون کند می خواست داور را بزند !!!!

والبته این حرکت وحشیانه کرار با پرتاب سنگ از سوی پان تورکها حمایت شد و با شعار پرسپولیس وحشی شده فارس وحشی شده  شدت پیدا کرد

در انتهای بازی رفته رفته شعار ها بدتر شد و به عنوان فرزند اذربایجان  پیروز شد و فارس سگ وحشی شد ( ترجمه فارسی ) شدت پیدا کرد

در دقایق پایانی نیز شعار های بسیار زشتی بر علیه دایی و خانواده اش  دادند

در انتهای بازی و در هنگام خروج پرچمهایی که خودشان بعنوان پرچم پرسپولیس درست کرده بودند زیر پا له میکردند و شعار  پرسپولیس افغان پرسپولیس افغان میدادند