توحید ملک زاده دیلمقانی

اعزام دانشجو به ترکیه و آذربایجان توسط پان ترکیست ها با مجوز رسمی وزارت علوم

موسسه اعزام به خارج آذران-كنكور تركيه مشاوره تحصیل در كشوهاي خارج، ترکیه و آذربایجان زیر نظر وزارت علوم ایران -توحید ملک زاده دیلمقانی-

فهرست موسسات مجاز اعزام دانشجو از سوی وزارت علوم  

 

===========================================================================

The message below was forwarded to Kavehfarrokh.com on December 1, 2011 by Ali-Reza Afshari  who revelas the role of a pan-Turkist ideologue named Tohid Malekzadeh Damghani who works on behalf of the governments of Baku and Ankara to send Iranian-Azari students into Turkey and the Republic of Azarbaijan (thus named since 1918; known as Arran until 1918) for the explicit purposes of pan-Turkist indoctrination.

===========================================================================

از سوی وزارت علوم مجوز موسسه رسمی اعزام دانشجو به خارج دریافت کرده و اقدام به

اعزام دانشجو به ترکیه و آذربایجان می کند دفتر این موسسه هم در ارومیه است

واقعاً که نهادهای امنیتی این مملکت در خوابند. جالب توجه

در زمان تشکیل حکومت پیشه وری در آذربایجان ترکیه از فرصت به دست آمده استفاده کرد

و تعداد 120 نفر از جوانان نخبه آذربایجانی را بورسیه کرد تا در آینده از آنان استفاده کند

پس از فروپاشی حکومت فرقه نخست وزیر قوام با درایت دستور داد تا کنسولگری ایران به این دانشجویان

اعلام کند که دولت ایران آنان را در همان رشته تحصیلی شان و با پذیرش آن چه که تا آن وقت خوانده اند به همراه مبلغی پاداش در دانشگاه تهران می پذیرد

همه این دانشجویان به جز دو نفر بازگشتند. یکی از این دونفر باقیمانده در ترکیه سید جواد هیئت پان ترکیست معروف ومدیر مجله وارلیق

بود که پس از سالها خیانت و پراکندن تخم قوم گرایی به باکو پناهنده شد و با الهام علی اف دیدار کرد و به عنوان دستمزد خدماتش به آذربایجان! یک کاخ

در باکو هدیه گرفت دختر هیئت هم اکنون کارمند سفارت ترکیه در ایران است

جالب است که پدر هیئت هم از روسای دادگستری در زمان رضا شاه و پس از او و از دوستان کسروی و فروغی و سایر روشنفکران آن عهد بود

حالا وزارت علوم با دست خودش دفتر جاسوس و خائن پروری به پان ترکیست ها هدیه می کند

تعدادی از مقالات ملک زاده

آذربایجان از نظر قزوینی( 680-600 هـ .ق) / دکتر توحید ملک زاده …

بالاترین: گوتى ها يا اوغوزهاى باستان آذربايجان / توحید ملک زاده

حماسه قیل قمیش و تاثیر آن بر ادبیات جهان – توحيد ملك زاده

نگاهى به تاريخ و فرهنگ تركان لك و كنگرلو / توحید ملک زاده

سمبولیسم هلال در میان تركان