Uzbek Pan-Turks: More Dangerous than the Fascists of Oghan

 Originally posted in Tajikam.com

پان تورکیست های اوزبیک، خطرناک تر از فاشیست های اوغان

دبیران پایگاه تاجیک میدیا و تاجیکم

ما تاجیک هایی که در برابر فاشیست های اوغانستان می رزمیم و در این رزم و نبرد  از حق خواهی دیگر اقوام  غیر پشتون نیز پشتیبانی می کنیم ، همواره به این پندار بوده ایم که اوزبیک ها  با ما در یک صف برای حقوق پا مال شده ی خویش مبارزه می کنند . به ویژه ، نخبه گان شناخته شده ی اوزبیک را که درک دقیق از ماهیت فاشیزم در اوغانستان دارند و علیه آن مبارزه می کنند ، همرزم خویش دانسته ایم . اما سوگمندانه درمی یابیم که برخی از نخبه گان و فعالان سیاسی اوزبیک ، چنان در افکار پان ترکیستی  غرق استند و خواب های پریشان می بینند که تمام انواع فاشیزم در پیش اندیشه های وحشتناک ایشان رنگ می بازد . پس از آشنایی با دیدگاه ها  ، برنامه ها و نقشه های پان ترکیست های اوزبیک  اوغانستان ، از روزنه ی منافع راهبردی تاجیکان با روشنی می توان گفت که پان ترکیست ها  به مراتب خطرناک تر از فاشیست های اوغانستان می باشند.

پان ترکیست های اوزبیک اوغانستان ، در اندیشه ی ساختن ترکستان بزرگ  ِ خویش ، خیال دارند که  پیش از هر چیز دیگر روی پیکر قوم بزرگ تاجیک قاتلانه پا بگذارند و برهستی ما تاجیکان در اوغانستان و درمنطقه خط بطلان بکشند. از این رهگذر ، تاجیک های مبارز نباید از نقشه ها و کوشش های موذیانه و ضد تاجیکی پان ترکیست های اوزبیک اوغانستان بی خبر و غافل باشند .

یک نگاه شتابان به نبشته ها و نقشه های پان ترکیست های اوزبیک اوغانستان به خوبی روشن می سازد که ایشان در جعلکاری ، دروغ بافی ، تقلب ، گستاخی و بی حیایی دست هر جعل کار و دروغ باف و گستاخ دیگر را از پشت بسته اند . پان ترکیست های اوزبیک اوغانستان به تقلید از پان ترکیست های منطقه ، هر چه قوم و طایفه و انسان مشهور و مهمی که در سرزمین ما ودرجهان است ، همه را تورک تبار می خوانند و برای هر کس شچره ی اوزبیکی و تورکی می سازند. 

 نمی خواهیم که در این جا به نقد و ارزیابی اندیشه های هولناک پان ترکیست های اوزبیک اوغانستان بپردازیم . البته در فرصت های دیگر به این مساله ی نهایت مهم همه جانبه نگاه خواهیم کرد . اما اکنون توجه شما عزیزان را به یک نقشه ی جالب که پان ترکیست های اوزبیک ما نشر کرده اند و در بالای آن عکس و نام جناب دکتر همت فاریابی به چشم می خورد، جلب می کنیم . از روی این نقشه  شما می توانید داوری کنید و به وحشتناکی خواب های پان ترکیست های اوغانستان تا حدی پی ببرید . باید گفته شود که ما اطمینان داریم که جناب دکتر همت فاریابی که بعضی اشخاص آنها را به این گونه خیال پردازی های پان ترکیستی خدای ناخواسته متهم می کنند و از نام  و از تصویر های زیبای ایشان برای تبلیغ اندیشه های وحشتناک پان ترکیستی سوء استفاده می نمایند ، به چنان افکار سیاه  و ضد قوم بزرگ تاجیک قرابتی ندارند.  امید واریم که جناب دکتر همت فاریابی در مقابل این نقشه و آن صفحه ی یوتیوپ ، که ما پیوندش را فرجام این نوشتار می گذاریم ،  نظر و موضع عالمانه ی خویش را ابراز نمایند و مشت محکمی به دهان کسانی بزنند که نام و تصویر ایشان را پوشش پان ترکیزم پوچ خویش ساخته اند.

   

نقشه ایکه در بالا می بینید ، اوغانستان را به سه بخش اصلی تقسیم می کند ، ترکستان ، هزارستان و اوغانستان. یعنی یک بخش مال اوزبیک ها ( تورک ها ) ، یک بخش مال هزاره ها  و بخش دیگر مال اوغان ها ( پشتون ها ) .  اکثر مناطق تاجیک نشین فدای سر اوزبیک ها شده است و شامل ترکستان خیالی پان ترکی می باشد . شما به نقشه ی بالا خوب به دقت نگاه کنید که با چه وقاحت و بی حیایی و زیر پا گذاشتن همه موازین هموطنی و همزیستی در یک سر زمین مشترک ، کشور را به اصطلاح از کیسه ی خلیفه به خود و دیگران بخشیده اند و تا چه حد خواب های وحشیانه می بینند ؟! 

 در نقشه ی دیگری از پان ترکیست های اوزبیک اوغانستان که در ذیل دیده می شود  ، می بینیم که  تاجیک ها و مناطق بود و باش شان کوچک تر از هر قوم دیگر نشان داده شده است که در چند ساحه ی بسیار کم و فشرده زنده گی می کنند . افزون بر این ، اقوام دیگری را که هیچ پیوند قومی و نژادی با اوزبیک ها ندارند به نام تورک رنگ آمیزی کرده اند . لطفا به این نقشه هم با دقت نگاه کنید و با اندیشه های پان ترکیست های اوزبیک اوغانستان اندکی آشنا شویید

به گونه ایکه دیده می شود ، نقشه های پان ترکیست های اوزبیک اگر در اوغانستان خدای ناخواسته عملی شوند ، همگی ما تاجیکان  به روح دوزخیانی چون امیر عبدالرحمن کله منار ساز ،  نادر غدار ، محمد گل مومند و دیگر فاشیست های اوغانستان دعای خیر خواهیم کرد و برای آنها از خدا آمرزش خواهیم طلبید . چون آنها هر چه بودند و هر قدر ظالم و جابر و غدار و قاتل بودند ، تا حدی حیای حضور داشتند و به این شکلی که پان ترکیست های اوزبیک اوغانستان بی دریغ و بی حیا از حضور و موجودیت واقعی تاجیکان در اوغانستان و در منطقه انکار می ورزند ، آنها انکار نمی کردند . آنها ما را بیگانه و از آن سوی دریا آمده می خواندند ، اما این پان ترکیست های  اوزبیک اوغانستان ، با وقاحت بی مانند ، حضور و موجودیت ما تاجیکان را کاملا انکار می کنند . وقتی شفقت و محبت شان خیلی بالا می آید و میخواهند انصاف و عدالت داشته باشند ، میگویند که تاجیکان تورک تبار استند اما زبان شان فارسی شده است .  حتا میتوان گفت که نقشه های پان ترکیست های اوزبیک خیلی وحشیانه تر و ضد انسانی تر از نقشه های است که در کتاب مقدس فاشیست های اوغانستان  یعنی ” دویمه سقاوی ” خوانده ایم .  

ما گپ های خنده آور و نقشه های حیرت آور پان ترکیست های اوزبیک اوغانستان را به طور خاص و اندیشه های پان ترکیستی را به طورعام ،  در آینده  به تفصیل نقل خواهیم کرد . این بار همین یک اشاره را بسنده می دانیم . از شما خواننده گان عزیز تمنا داریم که یکبار بالای لینک پایین فشار دهید و صفحه یوتیوب را که نقشه ها و  عکس ها مورد نظر  در آن درج می باشند ، ببینید. 

http://www.youtube.com/watch?v=-nbUqgMNSZU